: "Ctrl"+"+",
: "Ctrl"+"-",
: Ctrl"+"0"

2


" 2 "

.
   

posvyashenie_2018

 
  

 
 
   

NewYear2018

 
   

shkola

 
   

 " 2016 "

 


              -